Ericsson om den nya tidens rekrytering


Före Bina Chaurasia som är HR-ansvarig på Ericsson kom upp på scenen på SIME så visade de filmen ovan angående om vad som händer på en minut idag. Hon började sin session med att berätta om att från början så handlade det om att man fick ett arbete och man var nöjd med det och glad över att man hade fått ett arbete. Nu ställer de människor som tar examen från universiteten lika stora krav på företagen som företagen tidigare har gjort mot de nyutexaminerade studenterna. De ställer högre krav på tekniska möjligheter, kreativitet, miljömedvetenhet och samhällsansvar när de ställer krav på företagen de vill arbeta på. Det är helt omvänt än vad det tidigare har varit.

Nu kommer en generation som lär sig av varandra och har en snabbare inlärningskurva än tidigare med hjälp av nya verktyg som finns för att lära sig nya saker vilket kommer förändra hela utbildningsväsendet. Det är även nya kommunikationsvägar som gäller idag som inte främst är öga-mot-öga utan digital kommunikation. Alla har olika typer av enheter hemma så tiden mellan arbete och fritid flyter ihop mer och mer när du kan ha tillgång till alla enheter dygnet runt vilket gör att du samtidigt kan arbeta när som helst, var som helst. Det man bör tänka på är hur man skapar leverabler som fungerar när arbetet blir en livsstil och man alltid kan arbeta och ofta alltid arbetar. Allt blir dessutom mer transparent och det gör att nätverken blir företaget och att man känner personer i vissa fall trots att man inte ens har träffat dem. Man känner däremot deras närvaro på internet. Vi är mitt i det nya typen av nätverkssamhället som utvecklas mer och mer och framtidens företag bygger på just dessa nätverk.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/peterrosdahl/webapps/dev_rosdahl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273